Doa Rosario Peristiwa Terang Lengkap

Peristiwa terang doa rosario diawali dengan peristiwa dibaptisnya Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dilanjutkan dengan peristiwa pernyataan diri Yesus dalam peristiwa di Kana, dan didaraskan pada setiap hari Kamis

Doa Rosario Peristiwa Terang Lengkap

Berdoa rosario berarti merenungkan misteri hidup Yesus Kristus bersama dengan bunda-Nya. Doa Rosario dapat kita lakukan dengan menggunakan kalung rosario. Dalam rosario tersebut terdapat 10 doa salam maria dan 5 kali doa bapa kami yang dapat dilakukan dengan pedoman yang ada. Berikut ini doa rosario peristiwa terang lengkap dan wujudnya :  

Urutan / Tatacara Doa Rosario

 1. Tanda Salib Pembuka
 2. Aku percaya
 3. Bapa Kami
 4. Salam Putri Allah Bapa, Salam Maria....
 5. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria....
 6. Salam Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria....
 7. Kemuliaan
 8. Terpujilah
 9. Doa Iman

Peristiwa Terang 1
 
Yesus Dibaptis di Sungai Yordan

Yohanes memaklumkan dengan lantang: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu" (Luk. 3:3). Maka, banyak pendosa meminta diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Namun, kemudian datanglah Yesus yang juga meminta untuk dibaptis. Mengapa Yesus yang disebut kudus dan tanpa dosa justru menerima "baptis pertobatan untuk pengampunan dosa-dosa? 

Dalam iman kristiani, pembaptisan Yesus merupakan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah dan bukti kerendahan hati Kristus yang datang ke dunia ini untuk masuk dan dihitung sebagai kalangan pendosa. 

 • DOA BAPA KAMI
 • SALAM MARIA ( 10X )
 • KEMULIAAN
 • TERPUJILAH
 • DOA FATIMA ( Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin )

Peristiwa Terang 2

Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta pernikahan di Kana

Dengan menyatakan diri dalam pesta perkawinan di Kana dan melakukan mujizatnya yang pertama kali, menjadi penegasan bahwa Tuhan menghargai kebaikan dan keluhuran martabat perkawinan. Peristiwa tersebut juga menjadi pernyataan Tuhan bahwa perkawinan kristiani merupakan tanda kehadiran Kristus yang berdaya guna (bdk. KGK 1613) 
 • DOA BAPA KAMI
 • SALAM MARIA ( 10X )
 • KEMULIAAN
 • TERPUJILAH
 • DOA FATIMA ( Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin )

Peristiwa Terang 3

Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan

Yesus datang ke dunia, mengajak manusia untuk bertobat dan menyatakan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui diri Yesus Kristus, kasih Allah kepada manusia dinyatakan. Bukti cinta-Nya yang terbesar adalah penyerahan hidupNya di tiang salib. Belas kasih, sukacita dan persahabatan, keteladanan serta pengorbanan diri kitalah, dan bukannya kekerasan yang akan membawa pendosa kepada pertobatan. 
 • DOA BAPA KAMI
 • SALAM MARIA ( 10X) 
 • KEMULIAAN
 • TERPUJILAH
 • DOA FATIMA ( Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin )

Peristiwa Terang 4

Yesus menampakkan kemuliaan-Nya

Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan-Nya sering kali disebut sebagai peristiwa transfigurasi (bdk. Mat. 17:1-9; Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28- 36). St. Agustinus memberi permenungan kepada kita: itulah yang belum dimengerti oleh Petrus ketika melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya. Dengan mau mendirikan kemah, Petrus meminta untuk tinggal bersama Kristus di atas gunung. Namun, Yesus justru membawa Petrus untuk turun gunung. Yesus seakan mau mengatakan, "Turunlah, untuk bekerja keras, untuk melayani, untuk dihina dan disalibkan di atas bumi. Kehidupan turun untuk membiarkan dirinya dibunuh; roti turun untuk menderita kelaparan; jalan turun supaya menjadi letih di jalan; sumber air turun untuk menderita kehausan" (bdk. Agustinus, serm. 78,6).
 • DOA BAPA KAMI
 • SALAM MARIA ( 10X )
 • KEMULIAAN
 • TERPUJILAH
 • DOA FATIMA ( Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin )


Peristiwa Terang 5

Yesus menetapkan Ekaristi

Pada malam sebelum sengsara. Yesus berkumpul bersama para murid dan mengadakan perjamuan bersama. Itulah saat Yesus menetapkan ekaristi untuk pertama kalinya. Karena begitu agung dan luhurnya Ekaristi, maka satu dari lima Perintah Gereja mengatakan: "Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu." Umat beriman diajak untuk mengenangkan kurban penyerahan Diri dan menikmati kehadiran- Nya yang menyelamatkan sepanjang zaman. Kenangan itu juga mengandung perutusan agar para murid Kristus juga ikut menyerahkan diri dalam pengorbanan dan menghadirkan keselamatan Tuhan kepada sesama.

 • DOA BAPA KAMI
 • SALAM MARIA ( 10X )
 • KEMULIAAN
 • TERPUJILAH
 • DOA FATIMA ( Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin )
 • Tanda Salib Penutup
Itulah peristiwa terang dalam doa rosario. Di dalam doa rosario, umat beriman diajak berdoa bersama Maria untuk akhirnya merenungkan misteri hidup Kristus. Tuhan Memberkati.

Belum ada Komentar untuk "Doa Rosario Peristiwa Terang Lengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel